KF17 ApS - ISO 45001 arbejdsmiljøledelse

Implementering og vedligehold

ISO 45001 arbejdsmiljøledelse - vi sikrer en effektiv implementering og vedligeholdelse af dit ISO ledelsessystem

Hos KF17 ApS har vi har specialiseret os i drift og implementering af ISO ledelsessystemer hos små og mellemstore virksomheder indenfor disse standarder:

 • ISO 9001 - Kvalitet
 • ISO 14001 - Miljø
 • ISO 45001 - Arbejdsmiljø
Vi ser en meget stor synergi mellem de 3 standarder. Hos de fleste af vores kunder giver det rigtig god mening at implementere flere standarder på samme tid.

På denne side fokuserer vi på arbejdsmiljøet (nederst på siden er der links til de andre standarder)

Hvorfor ISO 45001 og arbejdsmiljøledelse

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver jer således et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser.

Ved at indføre ISO 45001 arbejder du og din virksomhed struktureret med læring på arbejdsmiljøområdet.

En anerkendt standard

I denne internationale standard fastlægges krav til et arbejdsmiljøledelsessystem, som en organisation kan anvende for at skabe sikre og sunde arbejdspladser ved at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom hos arbejdstagerne samt ved proaktivt at forbedre sin arbejdsmiljøpræstation.  

Det er hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes af organisationer, der ønsker at lede deres arbejdsmiljømiljømæssige ansvar på en systematisk måde, som bidrager til den arbejdsmiljømæssige søjle for bæredygtighed. Denne internationale standard hjælper organisationer til at nå de resultater, der tilsigtes med deres arbejdsmiljøledelsessystem, og som skaber værdi for arbejdsmiljøet, organisationen selv og interessenterne.

Dine fordele ved at have et arbejdsmiljøledelsessystem

Et velimplementeret ledelsessystem sikrer at den strategiske retning følges. Forventningen er i dag at virksomhedens strategi er bæredygtig. Med vores hjælp realiseres bl.a. disse konkrete fordele:

 
styr på virksomhedens arbejdmiljø og arbejdsmiljø risici
realisering af arbejdsmiljø forbedringer
SIKRE AT FOKUS på godt arbejdsmiljø IKKE KUN ER EN GOD FILOSOFI, MEN EN PENGEBESPARENDE STRATEGI

Ledelses håndbog

Hos KF17 ApS har vi implementeret ISO hos en del virksomheder.

Vi har set mange bud på hvordan man kan håndtere ISO dokumentationen, men ingen som vi fandt rigtig gode. Vi har derfor brugt en del tid på at ”opfinde” en ny struktur. Hovedformålet er at den skal være enkel og nem at gå til. Vi mener selv at vi er kommet godt i mål.

Vi har samlet alle standard ISO-procedurer i en ”ISO-håndbog”. Fra håndbogen har vi links til driftsprocedure så som udvikling, salg, produktion og indkøb. Vi har også links til arbejdsdokumenter som f.eks. risikostyringsoversigt, kompetenceskema, lovgivningsoversigt m.m.

Den helt store fordel er at ”ISO-håndbogen” er nøglen til alt.

Vores ”ISO-håndbog” kan i dag håndtere ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbejdsmiljø).

KF17 ISO-ledelsessystem

Vores tilgang er specifikt tilpasset SMV virksomheder. Vi har opbygget flere system modeller, lige fra det helt simple til det mere komplekse system der kan udvides uden begrænsninger.

Vores tilgang er at udvide vore kunders værktøjskasse. Vi kommer med nogle gode værktøjer f.eks. indenfor risikostyring, leverandørstyring, lovgivningsoverblik, kompetencestyring m.m.

Vi kommer med vores store erfaring og bidrager til udvikling af din virksomhed.
Vi er ikke et software hus og vi har ikke et system du skal betale licens for.
Vi arbejder udelukkende i standard Microsoft programmer.

Vi bidrager også gerne med viden indenfor bæredygtighed, herunder FN´s 17 verdens mål, ESG, CSR, bæredygtig finansiering m.m. Klik her for at læse mere.

Implementeringsprocessen

KF17 ApS står typisk for projektledelsen, det vil sige at vi styrer tidsplanen, sender mødeindkaldelser, tager referater m.m.

Du skal primært bidrage med din viden om virksomheden og i arbejdet med at udvikle de procedurer som I gerne vil have i virksomheden.
Vi har udarbejdet "værktøjer" til de standard elementer et ledelsessystem skal indeholde.

Vi kommer f.eks. med "værktøjer" til:
 • Risiko- og mulighedsstyring
 • Kompetencestyring
 • Håndtering af interessenter
 • Håndtering af myndighedskrav og andre krav
 • Kunde- og leverandørevaluering
 • Osv.
Vores mål er at integrere ISO naturligt i dagligdagen.

Brancher

ISO 45001 kan anvendes i alle brancher. Alle virksomheder der ønsker en struktureret miljøhåndtering vil have gavn at et ISO 45001 arbejdsmiljøledelsessystem. Vi har stor erfaring fra flere forskellige brancher. Selv om din virksomhed skulle være fra en anden branchen så tøv ikke med at kontakte os. Vores ledelsessystem kan anvendes i alle brancher. Hvis der skal særlige tilpasninger til, så finder vi en løsning.

BRANCHER VI HAR ERFARING MED:

  • Bygge og anlæg
  • Elektronik
  • Forskning
  • IT og telekommunikation
  • Kemi og medicin
  • Maritimt udstyr
  • Metal og maskiner
  • Rengøring
  • Software udvikling

Vedligeholdelse

De fleste af vores kunder vælger at KF17 ApS skal varetage vedligeholdelsen af deres ISO-ledelsessystem. Det er en økonomisk fordelagtig løsning, da alternativet ofte er at ansatte en person til opgaven. Vi har +15 års erfaring i opbygning og vedligeholdelse af ledelsessystemer der kan indeholde flere ISO standarder. Sammen med vores kunder tager vi ofte skridtet videre og integrerer FN17´s verdens mål, ESG, CSR, strategiske KPI´er m.m.

Vi kan på freelance basis varetage roller som ISO-Manager, ISO-koordinator eller lignende - alt efter behovet i din virksomhed.

Arbejdsmiljø rådgivning

I forbindelse med implementering og vedligeholdelse at ISO 45001 udfører vi også arbejdsmiljørådgivning. Som ekstern part har vi den fordel at vi lige som en musvåge kan måge over virksomheden uden de forbehold som man som intern ansat vil have. 

Vi kan bl.a. hjælpe med:
 • Kemihåndtering og kemisk risikovurdering
 • Ledelsesrådgivning og coaching
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøorganisations arbejde
 • Runderinger 
 • Trivselsundersøgelser
 • M.m.


Udvidelses muligheder

Et ISO-ledelsessystem giver i sig selv mening. Men effekten stiger hvis ledelsessystemet bliver fuldt integreret i alle processer og handlinger. Vi oplever at der er store fordele og synergier ved at udvide ledelsessystemet.

Eksempler på udvidelses muligheder:

 • Flere ISO standarder i det samme system
 • ESG
 • FN17´s verdens mål, andre miljømål og C02 beregninger.
 • CSR
 • Udvikling af strategiske KPI´er (Balanced Score Card)
 • m.m.

Læs mere om de andre ISO standarder og om KF17 ApS

ISO 9001

Besøg vores side omkring ISO 9001


ISO 14001

Besøg vores side omkring ISO 14001


KF17 ApS

Læs mere om KF17 ApS og om hvordan vi arbejder med flere standarder i det samme ledelsessystem